Hrabalovi

Vyberte si z následujících prezentací, které Vás zajímají kliknutím na obrázek:

Foto galerie Hrabalovi

Probíhá migrace ze zrušené "Picassa Google" na profesionální Flickr ...

Railráma  Bludov, Zábřeh, Tatenice

Posláním tohoto dokumentačního projektu je zachytit postup stavby Railrámy - domácího kolejiště. Jsou zde zachyceny počátky od hledání námětu, přes projektování, výstavbu základů, pokládku kolejí, vytváření krajiny, zapojení elektřiny a spoustu dalších činností provázejících tvorbu takového díla.
...

Stránky věnované velké i malé železnici

V dnešní době se díváme na železnici jako na přirozenou součást našeho světa. Ne vždy tomu tak bylo, ale dá se říci, že se tratě již od pradávna vinou podél řek údolími, v rovinách tvoří dokonalé přímky a v horách se boří do skal a překračují vysoká údolí. Nádraží jsou nedílnou součástí našich měst a mají svůj osobitý půvab. Nemluvě o lokomotivách, které po těchto tratích táhnou svůj náklad, šňůru vozů, korálky vinoucí se po přesných křivkách kolejnic.
...

Boeing 727 postcards

Databáze pohlednic letadla Boeing 727 ...

Osobní stránka Lubomír Hrabal

Osobní stránka s dalšími odkazy ...